Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkorådet har omsorg för församlingslivet och ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över nämndernas verksamhet. Kyrkorådet följer uppmärksamt de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkoherden har en självskriven plats i Kyrkorådet.


Mandatperiod 2018-2021

Lars-Gunnar Frisk, ordf. (POSK)
Kristina Pihl Andersson, 2:e vice ordf. (S)
Ingeborg Johnsson, vice ordf. (POSK)
Rune Janbom (POSK)
Camilla Lundgren (S)
Ove Larsson (POSK)
Ingrid Hennersten (POSK)
Kent Almertz (S)
Carl-Anders Wellner (POSK)
Elisabeth Söderlund (S)

Personliga ersättare
Inghar Främberg för Lars-Gunnar Frisk & Ingeborg Johnsson (POSK)
Roland Larsson för Kristina Pihl Andersson (S)
Eva Unenge för Rune Janbom & Ove Larsson (POSK)
Rolf Andersson för Camilla Lundgren (S)
Jörgen Johansson för Kent Almertz & Elisabeth Söderlund (S)
Linnea Lidell för Ingrid Hennersten (POSK)
Annika Jaldenius för Carl-Anders Wellner (POSK)

 

Planerade möten 2021

26 januari (dagordning & protokoll)
23 februari (dagordning & protokoll)
23 mars (dagordning & protokoll)
20 april (dagordning & protokoll)
25 maj (dagordning & protokoll)
31 augusti (dagordning & protokoll)
28 september (dagordning & protokoll)
19 oktober (dagordning & protokoll)
30 november (dagordning & protokoll)
14 december (dagordning & protokoll)

Se arkiv