Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. För att vara det behövs förtroendevalda. Den som kandiderar i kyrkovalet ställer sig under fyra år till förfogande för uppgiften att vara med som förtroendevald i något av de beslutande organen i församling, pastorat, stift eller nationella nivån. Att ställa upp i kyrkovalet är att ta ansvar för Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är beroende av människor som engagerar sig. Som medlem är du delaktig, dels i den församling där du bor, dels i den världsvida kristna gemenskapen.


Det här väljer du till i kyrkovalet

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

I Lidköping ställer följande nomineringsgrupper upp, ta del av deras partiprogram genom att klicka på respektive grupp:
Miljöpartiet
POSK
Socialdemokraterna

Tänk på att du endast får kryssa tre personer och det är inte möjligt att stryka någon.

Tillhör du någon annan församling har de sina egna nomineringsgrupper.
Kanske letar du efter följande:
Sävare
Sunnersberg
Södra kålland

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Förtidsrösta

För att förtidsrösta i kyrkovalet ska man tillhöra Svenska kyrkan, fyllt 16 år och senast den 17 september 2017 (valdagen) och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2017. Under förtidsröstningen är du välkommen att rösta vart du vill, du behöver alltså inte gå till din hemförsamling för att lägga din röst.

När du förtidsröstar måste du ha ditt röstkort med dig. Röstkorten bör vara dig tillhanda senast den 30 augusti.
Förtidsröstningen i  Lidköping sker på församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7 på följande tider;

Måndag 4 september mellan kl. 10-13
Tisdag 5 september mellan kl. 10-13
Tisdag 5 september mellan kl. 17-20 Kvällsöppet
Onsdag 6 september mellan kl. 10-13
Torsdag 7 september mellan kl. 17-20 Kvällsöppet
Fredag 8 september mellan kl. 10-13
Lördag 9 september mellan kl. 10-13
     
Måndag 11 september mellan kl. 10-13
Tisdag 11 september mellan kl. 10-13
Tisdag 12 september mellan kl. 17-20 Kvällsöppet
Onsdag 13 september mellan kl. 10-13
Torsdag 14 september mellan kl. 17-20 Kvällsöppet
Fredag 15 september mellan kl. 10-13
Lördag 16 september mellan kl. 10-13
Söndag 17 september mellan kl. 14-16

 

Observera att valtiderna inte är de samma som kansliets ordinarie öppetider!

Lidköpings församling är numer ett enda valdistrikt med en vallokal - Nicolaigården, Södra Kyrkogatan 8.

På valdagen

Den 17 september sker röstning i Nicolaigården, för dig som tillhör distrikt Lidköping 1. Om du väljer att rösta i din vallokal bör du ha röstkort med dig (legitimation krävs om inte valförrättaren känner dig). Din vallokal och öppetider finns på röstkortet du fått i brevlådan. Nicolaigården är öppen mellan kl. 08.00-10.30, 12.30-20.00.

Under valdagen bjuds det på aktiviteter i och runt S:t Nicolai kyrka

11.00 Gudstjänst/mässa kyrkan med S:t Nicolai kyrkokör
13.00 20-min musik: Psalmcirkeln
14.00 20-min musik: S:t Nicolai Vocalis
15.00 20-min musik: Barnkören
16.00 20-min musik: Mariakören och Cantare
17.00 20-min musik: Sigfridskören
18.00 20-min musi: Gospelkören
19.00 Alphaföredrag

Från 9.30 bjuds det på kaffe/festis och kaka, och det finns en hoppborg för barnen. Efter gudstjänsten bjuds det på korv med bröd. Kyrkogårdspersonal informerar om gravskötsel, växter samt vad som är på gång på kyrkogården. Möt anställda och ideella för information och samtal. Aktiviteterna pågår till ca. 19.00.

Brevrösta

För att brevrösta behövs ett brevröstningspaket som du kan få på församlingskanliet. I det paketet finns det du behöver. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast den 15 september. Glöm inte att du även måste skicka med ditt röstkort.

Budrösta

Budröstning är ett alternativ om man har förhinder på valdagen. Du behöver ett brevröstningspaket även för budröstning (se ovan) Röstkortet är nödvändigt om budet lämnar rösten i någon annan lokal än vallokalen på valdagen.

Utomlands?

Hor Svenska kyrkans utlandsförsamlingar finns det brevröstningspaket som du behöver för att brevrösta. Det går att få ett dublettröstkort elektroniskt till en utlandsförsamling. Din brevröst måste vara framme senast den 13 september.

Valtaxi!

Vill du ha hjälp till vallokalen? Ring tfn. 0510-220 80 och ange att det gäller VALTAXI. Gäller under förtidsröstningen till Församlingskansliet, samt på valdagen den 17 september till Nicolaigården och Församlingskansliet. Valtaxin gäller endast tillhöriga i Lidköpings församling!