Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Lediga tjänster

Vill du bli en av medarbetarna i Lidköpings församling? 


Just nu har vi

  • en ledig komministertjänst (tillsvidaretjänst)
  • samt  ett vikariat för föräldraledig diakon (från början av året till och med augusti)

Församlingen är inne i ett spännande skede och har i församlingsinstruktionen utvecklingsoråden kring *pedagogik och livslångt lärande – med dopportal, arbete kring dop och dopuppföljning, kyrka-skola satsning, stor öppen verksamhet för barn och föräldrar samt konfirmandarbete med hög andel konfirmander som fortsätter som unga ledare på ideell basis. Vi arbetar för att höja dop och konfirmandstatistik, men framförallt för att låta människor i alla åldrar få erfarenhet av ett liv som är präglat av kristen tro i vardagslivet. Alpha-arbete med följande grupper, basgruppsverksamhet samt olika typer av föreläsningar kring samhälls- och livsfrågor är en del av den pedagogiska verksamheten. Intresset för bibelstudier växer!

Diakonalt finns en bred verksamhet med samarbete, ekumeniskt och med närliggande församlingar i kyrkornas gemensamma sociala kassa. Hjälp och stödverksamhet som också innefattar samtalskontakt. Detta pågår hela året men intensifieras veckorna före jul.

Arbetet i sjukhuskyrkan är viktigt och i höst inleds reflektionsgrupper för personalgrupper bl.a på akuten.

Körer, musik och gudstjänster har en stark ställning och bidrar till ett brett kontaktnät av människor som både har sin hemvist i Lidköping men också gärna reser flera mil för att vara med.

Pilgrimsleder binder Lidköping samman med människor på vandring.

Vi behöver dig så tveka inte att höra av dig för att få veta mer!

Kyrkoherde Karin Enerbäck