Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK vill att Svenska Kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.


Partiprogram:

 • Vara en naturlig mötesplats för alla åldrar att växa i tro

 • Förmedla tillit, hopp och tro

 • Respektera varje människa som en gåva i församlingen

 • Få ungdomar och småbarnsföräldrar att känna sig hemma i församlingen

 • Uppmuntra till dop och konfirmation som en naturlig del av livet

 • Främja besökarnas deltagande i levande gudstjänst

 • Stärka det diakonala arbetet och vara en röst för de svaga

 • Bygga broar mellan människor med olika ursprung och trosuppfattning

 • Engagera ideella för meningsfulla uppgifter

 • Fortsätta satsningen på sång och musik

 • Använda tillgängliga resurser på ett ansvarsfullt sätt

 • Betona vikten av internationellt arbete och verka för fred och rättvisa