Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Socialdemokraterna

För en modern folkkyrka som utstrålar framtidstro!

Vi socialdemokrater i Lidköping vill att Svenska kyrkan ska vara enkel att nå och välkomnande för alla.


Partiprogram:

 • Svenska kyrkan ska vara en kristen öppen kyrka både för den som är troende, tvivlande och för den som är sökande. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla.

 • Kyrkan ska erbjuda ett rikt och varierat Gudstjänstliv.

 • Utveckla kyrkans solidariska roll i välfärden.

 • Diakonin ska vara ett stöd för människor med behov.

 • Stå upp mot rasism och religionsförtryck. I kyrkans egen verksamhet ska alla oavsett bakgrund känna sig välkomna och inkluderade.

 • Kyrkan ska vara relevant både i tradition och förnyelse. Traditioner måste förenas med förnyelse, för att bevaras och vara relevanta.

 • Kyrkan ska stå för alla människors lika värde oavsett tro, sexuell läggning, kön eller etnicitet.

 • Allt motstånd mot kvinnliga präster måste upphöra och är oacceptabelt.

 • Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet.

 • Barn/ungdomsverksamhet och konfirmationsundervisning ska vara avgiftsfria.

 • Kyrkan ska stimulera kör och musikverksamhet.

 • Ge fler ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktikplatser.

 • Stärka ungas framtid i Svenska kyrkan som förtroendevalda och medarbetare, exempelvis genom ledarutbildning.

 • Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Varje medarbetare ska ha möjlighet att växa och utvecklas.

 • Kyrkan och kyrkogårdarna ska vårdas och vara öppen för alla.