Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Söndagsgudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst eller mässa i någon av våra tre kyrkor.


S:t Nicolai kyrka

Varje söndag firas högmässa eller gudstjänst i S:t Nicolai kyrka, vanligtvis kl. 11.00, men under sommarmånaderna juni-aug är det kl. 10.00.

Från den 22 november  övergår söndagsgudstjänsterna till ljuständning, bön och musik, och S:t Nicolai kyrka kommer vara öppen för kortare besök mellan kl.11.00-13.30. Tanken är att få ett flöde av besök i kyrkan, med ingång vid stora entrén, och utgång vid främre för att undvika trängsel. Antalet besökare regleras vid ingången (maximalt 8 totalt). Under öppethållandet kommer det vara textläsning, bön och musik i kyrkan. Tacksägelseringning kl.12.00 för de som avlidit.

Gudstjänst kl. 17.00

I S:t Sigfrids kyrka firas gudstjänst kl. 17.00. Denna gudstjänst ger möjlighet för unga och gamla att mötas och fira gudstjänst tillsammans.
Varje söndagsgudstjänst görs till en unik upplevelse. Stor tonvikt läggs vid att så många som möjligt skall kunna vara delaktiga om man så önskar.
Under gudstjänst finns det ett lekrum öppet där barnen kan vistas, dock utan personal. 

Under Coronapandemin har vi valt att fortsätta fira gudstjänst, men under lite andra former. Ett maxantal på 50 personer hålls, och avstånd mellan bsökare skall upprätthållas. 

Från den 29 oktober då regionen fick hårdare förhållningsregler har vi valt att pausa gudstjänsterna i Sigfridskyrkan, och hänvisar istället till Nicolaikyrkan.

Möjligheternas mässa

I Mariakyrkan få du en lite annorlunda upplevelse genom Möjligheternas mässa. Här ligger tyngdpunkten på delaktighet. Ofta deltar konfirmander och ungdomar på olika sätt i mässan, och du kan räkna med mycket musik och sång. Möjligheternas mässa är kl. 18.00.

Under Coronapandemin har vi valt att fortsätta fira gudstjänst, men under lite andra former. Ett maxantal på 50 personer hålls, och avstånd mellan bsökare skall upprätthållas. 

Från den 29 oktober då regionen fick hårdare förhållningsregler har vi valt att pausa söndagens mässa i Mariakyrkan. 

För söndagens utbud av gudstjänster och mässor, se kalendern på startsidan.
För musikgudstjänster i våra tre kyrkor gå in under fliken Verksamhet/Musik & körsång